Gyokko Ryu Seminar (May 2010)

Gyokko Ryu Kosshijutsu seminar. Covering principles of: Koma (spinning like a top), Kosshiken, Torite Kihon Goho, Moto Gata, Ki Gata, Sanpo Gassho, Tenchi Inyo no Kamae, Joryaku, and Churyaku no Maki.

Gyokko Ryu Seminar (May 2010)